Thứ ba, 27/10/2020 | 00:00 GMT+7

Các từ khóa dành riêng cho JavaScript

Có một số từ khóa mà bạn không thể sử dụng trong Javascript. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các từ khóa dành riêng.

Yêu cầu

  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình Javascript. Hãy truy cập loạt bài hướng dẫn của ta , Cách viết mã trong Javascript , để tìm hiểu những điều cơ bản.

Từ khóa dành riêng trong Javascript

Đây là những từ khóa mà bạn không thể sử dụng trong JavaScript cho tên biến và số nhận dạng:

await , break , case , catch , class , const , continue , debugger , default , delete , do , else , enum , export , extends , false , finally , for , function , if , implements , import , in , instanceof , interface , new , null , package , private , protected , public , return , super , switch , this , throw , true , try , typeof , var , void , while , with , yield

Bạn cũng nên tránh các trình xử lý sự kiện HTML này làm số nhận dạng:

onblur , onclick , onerror , onfocus , onkeydown , onkeypress , onkeyup , onmouseover , onload , onmouseup , onmousedown , onsubmit

Kết luận

Từ khóa dành riêng là một yếu tố quan trọng trong Javascript. Để có cái nhìn tổng quan hơn về ngôn ngữ lập trình, hãy truy cập loạt bài hướng dẫn của ta , Cách viết mã trong Javascript .


Tags:

Các tin liên quan

Các đối tượng nhân bản sâu trong JavaScript (Và cách nó hoạt động)
2020-10-27
Cách thay thế tất cả các phiên bản của một chuỗi trong JavaScript
2020-10-27
Hiểu các module và các câu lệnh nhập và xuất trong JavaScript
2020-10-23
Xây dựng Đồng hồ đếm ngược trong JavaScript
2020-10-21
Giới thiệu về Thị giác máy tính trong JavaScript sử dụng OpenCV.js
2020-10-20
Thêm, loại bỏ & chuyển đổi lớp với classList trong JavaScript
2020-10-13
Cách Chèn Javascript vào HTML bằng Thẻ script
2020-09-23
Mẫu thiết kế module trong JavaScript
2020-09-21
Mẫu thiết kế trình quan sát trong JavaScript
2020-09-21
Mẫu thiết kế Singleton trong JavaScript
2020-09-21