Thứ năm, 11/06/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt Docker Compose trên server Ubuntu 20.04.

Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với giải thích rõ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt và sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04 .

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần quyền truy cập vào server Ubuntu 20.04 hoặc máy local với quyền là user sudo và Docker được cài đặt trên hệ thống này.

Bước 1 - Download Docker Compose

Bắt đầu bằng cách xác nhận bản phát hành Docker Compose mới nhất có sẵn trong trang phát hành của họ. Tại thời điểm viết bài này, version ổn định nhất hiện tại là 1.26.0 .

Chạy lệnh sau để download Docker Compose và làm cho phần mềm này có thể truy cập global trên hệ thống của bạn dưới dạng docker-compose :

  • sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.26.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Bước 2 - Cài đặt quyền có thể thực thi

Tiếp theo, đặt các quyền chính xác đảm bảo rằng lệnh docker-compose có thể thực thi được:

  • sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Để xác minh cài đặt thành công, hãy chạy:

  • docker-compose --version

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

Output
docker-compose version 1.26.0, build 8a1c60f6

Docker Compose hiện đã được cài đặt thành công trên hệ thống.

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và thiết lập Laravel với Docker Compose trên Ubuntu 20.04
2020-06-09
Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04
2020-06-09
Cách cài đặt và sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04
2020-06-05
Cách chia sẻ dữ liệu giữa các container Docker
2020-05-21
Cách sử dụng Traefik 1.7.21 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên CentOS 7
2020-05-12
Cách cài đặt Drupal với Docker Compose
2020-04-25
Cách xây dựng và triển khai ứng dụng Flask bằng Docker trên Ubuntu 18.04
2020-04-05
Como Conteinerizar um aplicativo Laravel para desenvolvimento com o Docker Compose em Ubuntu 18.04
2020-02-20
Cách tạo ứng dụng Node.js với Docker [Quickstart]
2020-02-06
Cách cài đặt Docker Compose trên Debian 10
2020-01-30