Thứ sáu, 10/04/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên CentOS 8

Là một ngôn ngữ lập trình đa năng, Python được dùng cho nhiều dự án lập trình khác nhau. Lấy cảm hứng từ group hài Monty Python của Anh, group phát triển đằng sau Python muốn tạo ra một ngôn ngữ thú vị để sử dụng. Một ngôn ngữ ngày càng phổ biến với nhiều ứng dụng khác nhau, Python là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu cũng như các nhà phát triển có kinh nghiệm.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Python 3 trên server cloud CentOS 8 và cài đặt môi trường lập trình thông qua dòng lệnh.

Yêu cầu

Bạn cần một server CentOS 8 với account superuser không phải root.

Để cài đặt điều này, bạn có thể làm theo Hướng dẫn Cài đặt Server Ban đầu cho CentOS 8 của ta .

Bước 1 - Chuẩn bị hệ thống

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy đảm bảo cập nhật các ứng dụng hệ thống mặc định đảm bảo ta có version mới nhất.

Ta sẽ sử dụng công cụ quản lý gói open-souce DNF , viết tắt của Dandified YUM , version thế hệ tiếp theo của Yellowdog Updater, Modified (nghĩa là yum ). DNF là một trình quản lý gói hiện là trình quản lý gói mặc định cho các hệ thống Linux dựa trên Red Hat như CentOS. Nó sẽ cho phép bạn cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ các gói phần mềm trên server của bạn .

Trước tiên, hãy đảm bảo trình quản lý gói của ta được cập nhật bằng cách chạy lệnh này:

 • sudo dnf update -y

Cờ -y được sử dụng để cảnh báo hệ thống rằng ta biết rằng ta đang áp dụng các thay đổi , ngăn terminal nhắc ta xác nhận.

Sau khi mọi thứ được cài đặt, cài đặt của ta đã sẵn sàng và ta có thể tiếp tục cài đặt Python 3.

Bước 2 - Cài đặt và cài đặt Python 3

CentOS có nguồn root từ RHEL (Red Hat Enterprise Linux), lấy tính ổn định làm trọng tâm chính. Do đó, các version ứng dụng đã được kiểm tra và ổn định là những gì thường thấy nhất trên hệ thống và trong các gói có thể download , vì vậy khi sử dụng trình quản lý gói CentOS, bạn sẽ tìm thấy các version Python sớm hơn so với version mới nhất.

 • sudo dnf install python3 -y

Khi quá trình này hoàn tất, ta có thể kiểm tra đảm bảo rằng quá trình cài đặt đã thành công bằng cách kiểm tra số version của nó bằng lệnh python3 :

 • python3 -V

Với version Python 3 được cài đặt thành công, ta sẽ nhận được kết quả sau:

Output
Python 3.6.8

Tiếp theo, ta sẽ cài đặt Công cụ phát triển CentOS, được sử dụng để cho phép bạn xây dựng và biên dịch phần mềm từ mã nguồn:

 • sudo dnf -y groupinstall development

Với việc cài đặt đó, ta sẽ xem xét cách cài đặt các dự án phát triển Python trong phần tiếp theo.

Bước 3 - Cài đặt môi trường ảo

Với Python được cài đặt và hệ thống của ta được cài đặt , ta có thể tiếp tục tạo môi trường lập trình của bạn với venv.

Môi trường ảo cho phép bạn có một không gian biệt lập trên máy tính của bạn cho các dự án Python, đảm bảo mỗi dự án của bạn có thể có tập hợp phụ thuộc riêng sẽ không làm gián đoạn bất kỳ dự án nào khác của bạn.

Việc cài đặt môi trường lập trình cung cấp cho ta khả năng kiểm soát tốt hơn đối với các dự án Python của ta , cũng như các gói và version khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các gói của bên thứ ba.

Bạn có thể cài đặt nhiều môi trường lập trình Python tùy thích. Mỗi môi trường về cơ bản là một folder hoặc folder trên server của bạn có một vài tập lệnh để cài đặt nó làm môi trường.

Chọn folder bạn muốn đưa các môi trường lập trình Python của bạn vào hoặc tạo một folder mới với mkdir , như trong:

 • mkdir environments
 • cd environments

Khi bạn đang ở trong folder mà bạn muốn môi trường sống, bạn có thể tạo môi trường bằng cách chạy lệnh sau. Bạn nên sử dụng một tên môi trường phù hợp với bạn, ở đây ta gọi nó là my_env .

 • python3 -m venv my_env

Trong trường hợp này, môi trường là my_env và folder mới này chứa một số mục mà ta có thể hiển thị nếu ta sử dụng ls trong folder đó:

Output
bin include lib lib64 pyvenv.cfg

Cùng với nhau, các file này hoạt động để cô lập công việc Python của bạn khỏi bối cảnh rộng hơn của máy local của bạn, để các file hệ thống và file dự án không trộn lẫn. Đây là phương pháp hay để kiểm soát version và đảm bảo rằng mỗi dự án của bạn đều có quyền truy cập vào các gói cụ thể mà nó cần.

Để sử dụng môi trường này, bạn cần phải kích hoạt nó, bạn có thể thực hiện bằng lệnh lệnh sau để gọi tập lệnh kích hoạt trong folder bin :

 • source my_env/bin/activate

Dấu nhắc của bạn bây giờ sẽ có tiền tố là tên môi trường của bạn, trong trường hợp này, nó được gọi là my_env :

Tiền tố này cho ta biết rằng môi trường my_env hiện đang hoạt động, nghĩa là khi ta tạo các chương trình ở đây, chúng sẽ chỉ sử dụng các gói và cài đặt của môi trường cụ thể này.

Pip trình quản lý gói Python đã được cài đặt. Một công cụ để sử dụng với Python, ta sẽ sử dụng pip để cài đặt và quản lý các gói lập trình mà ta có thể cần sử dụng trong các dự án phát triển của bạn . Bạn có thể cài đặt các gói Python bằng lệnh :

 • sudo pip install package_name

Ở đây, package_name có thể tham chiếu đến bất kỳ gói hoặc thư viện Python nào, chẳng hạn như Django để phát triển web hoặc NumPy cho máy tính khoa học. Vì vậy, nếu bạn muốn cài đặt NumPy, bạn có thể làm như vậy bằng lệnh pip install numpy .

Lưu ý: Trong môi trường ảo, bạn có thể sử dụng lệnh python thay vì python3pip thay vì pip3 . Nếu bạn sử dụng Python 3 hoặc PIP3 ở bên ngoài máy tính của bạn của một môi trường, bạn cần phải sử dụng python3pip3 lệnh độc quyền.

Sau khi làm theo các bước này, môi trường ảo của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Bước 4 - Tạo "Hello, World!" Chương trình

Bây giờ ta đã cài đặt môi trường ảo của bạn , hãy tạo kiểu truyền thống “Hello, World!” chương trình để kiểm tra cài đặt của ta . Điều này sẽ đảm bảo môi trường của ta đang hoạt động và cho ta cơ hội để làm quen với Python hơn nếu ta chưa làm.

Để làm điều này, ta sẽ mở một editor dòng lệnh, chẳng hạn như vi và tạo một file mới:

 • vi hello.py

Khi file văn bản mở ra trong cửa sổ terminal của ta , ta sẽ phải nhập i để vào chế độ insert và sau đó ta có thể viết chương trình đầu tiên của bạn :

print("Hello, World!") 

Bây giờ nhấn ESC để thoát khỏi chế độ insert . Tiếp theo, gõ :x rồi ENTER để lưu và thoát khỏi file .

Bây giờ ta đã sẵn sàng để chạy chương trình của bạn :

 • python hello.py

Chương trình hello.py mà bạn vừa tạo sẽ khiến terminal tạo ra kết quả sau:

Output
Hello, World!

Để rời khỏi môi trường, hãy nhập lệnh deactivate và bạn sẽ trở lại folder ban đầu của bạn .

Kết luận

Xin chúc mừng! Đến đây, bạn đã cài đặt môi trường lập trình Python 3 trên server CentOS 8 của bạn và có thể bắt đầu một dự án mã hóa!

Với máy của bạn đã sẵn sàng để phát triển phần mềm, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu thêm về cách viết mã bằng Python bằng cách theo dõi loạt bài Cách viết mã trong Python của ta hoặc download Ebook HowTo Code trong Python miễn phí.

Để khám phá các dự án máy học cụ thể, hãy tham khảo ebook Dự án máy học Python của ta .


Tags:

Các tin liên quan

Cách bắt đầu với Python trong Visual Studio Code
2020-04-09
Cách bắt đầu với Thư viện yêu cầu bằng Python
2020-01-29
Cách quản lý Python với Pyenv và Direnv
2019-12-12
Cách tạo trình tạo lớp Python cho mã VS
2019-12-12
Cách thực hiện phân tích cảm xúc trong Python 3 bằng Bộ công cụ ngôn ngữ tự nhiên (NLTK)
2019-09-26
Cách thiết lập một sổ ghi chép Jupyter với Python 3 trên Debian 10
2019-08-29
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên macOS
2019-08-16
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên macOS
2019-08-16
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình cục bộ trên macOS
2019-08-16
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên Debian 10
2019-08-05