Thứ sáu, 01/06/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Rails, Apache và MySQL trên Ubuntu với Passenger

Cài đặt Ruby on Rails và MySQL trên virtual server apache là bước đầu tiên để đưa các ứng dụng Ruby hoạt động và trực tuyến. Ba trình cài đặt hữu ích làm cho nhiệm vụ xây dựng server này dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cài đặt

Hướng dẫn này yêu cầu bạn phải cài đặt và chạy một server hoặc server . Ngoài ra, tập lệnh sẵn sàng rails cần được thực hiện bởi user có quyền sudo. Nếu bạn không có user như vậy trên server , bạn có thể xem cách thực hiện điều đó trong bước 3 và 4 của hướng dẫn này.

 

Bước một — Sẵn sàng cài đặt Rails

Khi bạn đã đăng nhập trên VirtualHost của bạn với user có quyền root, hãy nhập lệnh để cài đặt Rails Ready:

wget --no-check-certificate https://raw.github.com/joshfng/railsready/master/railsready.sh && bash railsready.sh

Rails Ready có thể được cài đặt từ nguồn hoặc với RVM, Trình quản lý Phiên bản Ruby. Tôi khuyên bạn nên sử dụng RVM — đây là một cài đặt dễ dàng và sau này sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa nhiều version Ruby nếu cần.

Nhìn chung, quá trình cài đặt mất một chút thời gian — hãy chuẩn bị để chờ đợi.

Tuy nhiên, khi Rails Ready kết thúc quá trình, VPS của bạn sẽ được trang bị đầy đủ Ruby, Gems và Rails. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình, "đăng xuất và quay lại để truy cập Ruby"

Bước hai — Cài đặt Apache với Phusion Passenger

Sau khi cài đặt RVM, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt rail :

rvm install 1.9.3

Và đặt RVM để sử dụng Ruby 1.9.3 theo mặc định:

rvm use --default 1.9.3

Sau đó cài đặt đá quý hành khách:

gem install passenger

Như một phần thưởng hữu ích, RailsReady được đóng gói với Phusion Passenger, mà ta có thể sử dụng để sau đó tự động cài đặt và cấu hình Apache trên server .

Sử dụng lệnh này để bắt đầu cài đặt apache:

passenger-install-apache2-module

Bước ba — Cập nhật cấu hình Apache


Hành khách sẽ hiển thị văn bản này sau khi Apache cài đặt:

The Apache 2 module was successfully installed.

Vui lòng chỉnh sửa file cấu hình Apache của bạn và thêm các dòng sau:

LoadModule passenger_module /home/username/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/passenger-3.0.12/ext/apache2/mod_passenger.so
   PassengerRoot /home/username/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/passenger-3.0.12
   PassengerRuby /home/username/.rvm/wrappers/ruby-1.9.3-p194/ruby

Để kết thúc quá trình, hãy mở cấu hình Apache và dán ba dòng bắt buộc vào file :

 sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Lưu và thoát.

Bước bốn — Cài đặt MySQL

Trước khi kết thúc quá trình cài đặt, ta nên thêm một chương trình hữu ích nữa vào VirtualHost của bạn .

MySQL là một hệ quản trị database mạnh mẽ được sử dụng để tổ chức và truy xuất dữ liệu.

Để cài đặt MySQL, hãy mở terminal và nhập các lệnh sau:

sudo aptitude update
sudo aptitude install mysql-server

Trong quá trình cài đặt, MySQL sẽ yêu cầu bạn đặt password root . Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội đặt password trong khi chương trình đang cài đặt, bạn sẽ rất dễ dàng đặt password sau đó từ bên trong MySQL shell bằng lệnh này:

UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('password') WHERE User = 'root';

Xin chúc mừng! Với sự trợ giúp của ba trình cài đặt hữu ích, giờ đây ta đã có Ruby on Rails, Apache và MySQL trên server Ubuntu của bạn !

Xem thêm

Khi bạn đã cài đặt Ruby on Rails trên server , bạn có thể tiến hành Tạo Chứng chỉ SSL cho trang web hoặc Cài đặt server FTP

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan