Thứ ba, 15/09/2020 | 00:00 GMT+7

Cách mã hóa và giải mã chuỗi với Base64 trong JavaScript


Mã hóa và giải mã một chuỗi trong Base64 bằng JavaScript có thể khá tiện dụng.

Vì vậy, ta có các btoa()atob() . Hai hàm trợ giúp base64 này là một phần cốt lõi của thông số kỹ thuật HTML và có sẵn trong tất cả các trình duyệt hiện đại.

  • btoa() mã hóa thành Base64
  • atob() giải mã từ Base64
// Define the string
var string = 'Hello World!';

// Encode the String
var encodedString = btoa(string);
console.log(encodedString); // Outputs: "SGVsbG8gV29ybGQh"

// Decode the String
var decodedString = atob(encodedString);
console.log(decodedString); // Outputs: "Hello World!"

Copy paste các ví dụ ở trên vào Control panel Chrome của bạn để xem chúng hoạt động.

Các trường hợp sử dụng phổ biến cho Base64

  • Đóng gói những thứ như đầu vào biểu mẫu và chuỗi JSON thành một bộ ký tự an toàn hơn để sử dụng trong các yêu cầu HTTP
  • Biểu diễn dữ liệu binary theo cách tương thích với HTML / JavaScript / CSS. - Ví dụ: bạn có thể nhúng một hình ảnh vào dòng trong file CSS hoặc JavaScript bằng cách sử dụng Base64.

Base64 không phải là gì:

  • Nó không nghĩa là một phương pháp mã hóa an toàn,
  • Nó không phải là một phương pháp nén, mã hóa một chuỗi thành Base64 thường dẫn đến kết quả dài hơn ~ 33%.

Tags:

Các tin liên quan

Lời hứa của JavaScript dành cho người giả
2020-09-15
Sao chép các đối tượng trong JavaScript
2020-09-15
Cách sử dụng API tìm nạp JavaScript để lấy dữ liệu
2020-09-15
Toán tử đơn nguyên JavaScript: Đơn giản và hữu ích
2020-09-15
Hiểu Hoisting trong JavaScript
2020-09-15
5 Mẹo để Viết Điều kiện Tốt hơn trong JavaScript
2020-09-15
Hiểu Vòng lặp sự kiện, Gọi lại, Hứa hẹn và Không đồng bộ / Chờ đợi trong JavaScript
2020-09-10
Bốn phương pháp để tìm kiếm thông qua các mảng trong JavaScript
2020-09-09
Sử dụng phương thức Array.find trong JavaScript
2020-09-09
split () Phương thức chuỗi trong JavaScript
2020-09-09