Thứ hai, 29/08/2016 | 00:00 GMT+7

Phương thức chuỗi toLowerCase () và toUpperCase trong JavaScript


toLowerCase () & toUpperCase () trên một chuỗi trả về cùng một chuỗi đó, với các trường hợp được chuyển đổi thành chữ thường hoặc chữ hoa:

var inconsistent = “Up AnD dOwn”;

console.log(inconsistent.toLowerCase());

// “up and down”

Cú pháp

// toLowerCase()
myString.toLowerCase();

// toUpperCase
myString.toUpperCase();

Ghi chú về cách sử dụng

Điều này hữu ích nhất khi so sánh các chuỗi vì bạn có thể bỏ qua các trường hợp mâu thuẫn và tập trung vào các từ thực tế. Mặc dù đôi khi bạn cần phải kiểm tra các trường hợp, điều này sẽ giúp bạn bảo vệ những lúc bạn không:

var typeface = "Sans-serif";

console.log(typeface.toLowerCase() == "sans-serif");

// true

Tags:

Các tin liên quan

Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị với Async và Defer
2016-08-20
Toán tử bậc ba trong JavaScript
2016-08-14
Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26