Chủ Nhật, 14/08/2016 | 00:00 GMT+7

Toán tử bậc ba trong JavaScript


Câu lệnh if-else khá đơn giản, nhưng có một cách ngắn gọn hơn để viết chúng:

var isEven = true;

isEven ? console.log(2) : console.log(1);

// 2

Cú pháp

condition ? firstExpression : secondExpression;

Toán tử bậc ba rất dễ hiểu. Đầu tiên nó sẽ đánh giá nếu điều kiện được đáp ứng. firstExpression được thực thi nếu kết quả là true và secondExpression nếu sai.

Nhiệm vụ có điều kiện

Một trường hợp sử dụng phổ biến cho các toán tử bậc ba là phép gán có điều kiện . Bạn có thể chỉ định các giá trị tùy thuộc vào một điều kiện cụ thể:

var pokemon = 151;

var title = pokemon < 152 ? "noob" : "master";

// "noob"

Tags:

Các tin liên quan

Cách quản lý phụ thuộc JavaScript và CSS Front-End với Bower trên Ubuntu 14.04
2015-08-26