Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 20.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2020-06-29

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Ubuntu 20.04
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-06-29

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên CentOS 8
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) tạo điều kiện cho việc lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên các web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách làm việc với khách hàng, chẳng hạn như Certbot , để tự động hóa các bước cần thiết.
2020-06-29

Cài đặt Elasticsearch, Logstash và Kibana (Elastic Stack) trên Ubuntu 20.04
Elastic Stack - trước đây được gọi là ELK Stack - là một tập hợp phần mềm open-souce do Elastic production , cho phép bạn tìm kiếm, phân tích và trực quan hóa các bản ghi được tạo từ bất kỳ nguồn nào ở bất kỳ định dạng nào, một phương pháp được gọi là ghi log tập trung . Ghi log tập trung có thể hữu ích khi cố gắng xác định sự cố với server hoặc ứng dụng của bạn vì nó cho phép bạn tìm kiếm tất cả log của bạn ở một nơi duy nhất. Nó cũng hữu ích vì nó cho phép bạn xác định các sự cố trải dài trên nhiều server bằng cách tương quan các log của chúng trong một khung thời gian cụ thể.
2020-06-23

Cách cài đặt TensorFlow trên Ubuntu 20.04
Một thư viện phần mềm học máy open-souce , TensorFlow được sử dụng để đào tạo mạng thần kinh. Được thể hiện dưới dạng biểu đồ stream dữ liệu trạng thái , mỗi nút trong biểu đồ đại diện cho các hoạt động được thực hiện bởi mạng nơron trên mảng nhiều chiều. Các mảng đa chiều này thường được gọi là "tensors", do đó có tên là TensorFlow.
2020-06-23

Cách tạo người dùng mới hỗ trợ Sudo trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Khi quản lý một server , đôi khi bạn cần cho phép user thực thi các lệnh với quyền " user root ", user cấp administrator . Lệnh sudo cung cấp cho administrator hệ thống một cách để cấp quyền administrator - thông thường chỉ có sẵn cho user root - cho user bình thường.
2020-06-22

Cách kết nối với dịch vụ database trên Ubuntu 18.04
Dịch vụdatabase có một số lợi ích so với database tự quản lý, bao gồm cập nhật tự động, mở rộng quy mô đơn giản và tính sẵn sàng cao. Tuy nhiên, nếu bạn mới làm việc với database được quản lý, thì cách tốt nhất để thực hiện các việc nhất định - như kết nối với database - có thể không rõ ràng.
2020-06-16

Cách cài đặt Prosody trên Ubuntu 18.04
Prosody là server trò chuyện XMPP hỗ trợ các phòng trò chuyện group và trò chuyện 1-1 được mã hóa TLS. XMPP (Giao thức nhắn tin mở rộng và giao thức hiện diện) là một giao thức nhắn tin mở được chính thức gọi là Jabber. Điều này nghĩa là bất kỳ ứng dụng trò chuyện XMPP nào sẽ có thể kết nối với server Prosody và bắt đầu trò chuyện.
2020-06-15

Cách tạo nhóm lưu trữ dự phòng bằng GlusterFS trên Ubuntu 20.04
Khi lưu trữ bất kỳ dữ liệu quan trọng nào, việc có một điểm lỗi là rất rủi ro. Trong khi nhiều database và phần mềm khác cho phép bạn phân tán dữ liệu trong ngữ cảnh của một ứng dụng, các hệ thống khác có thể hoạt động ở phạm vi hệ thống file đảm bảo rằng dữ liệu được sao chép sang một vị trí khác khi nào nó được ghi vào đĩa.
2020-06-15

Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên CentOS 7
Với các công cụ dành cho nhà phát triển chuyển sang cloud , việc tạo và áp dụng các nền tảng IDE (Môi trường phát triển tích hợp) trên cloud đang ngày càng phát triển. Cloud IDE cho phép cộng tác trong thời gian thực giữa các group nhà phát triển để làm việc trong một môi trường phát triển thống nhất, giảm thiểu sự không tương thích và nâng cao năng suất. Có thể truy cập thông qua trình duyệt web, IDE cloud có sẵn từ mọi loại thiết bị hiện đại.
2020-06-12

Cách tạo lưu trữ dự phòng bằng GlusterFS trên Ubuntu 18.04
Khi lưu trữ bất kỳ dữ liệu quan trọng nào, việc có một điểm lỗi là rất rủi ro. Trong khi nhiều database và phần mềm khác cho phép bạn phân tán dữ liệu trong ngữ cảnh của một ứng dụng, các hệ thống khác có thể hoạt động ở phạm vi hệ thống file đảm bảo rằng dữ liệu được sao chép sang một vị trí khác khi nào nó được ghi vào đĩa.
2020-06-12

Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên Debian 10
Với các công cụ dành cho nhà phát triển chuyển sang cloud , việc tạo và áp dụng các nền tảng IDE (Môi trường phát triển tích hợp) trên cloud đang ngày càng phát triển. Cloud IDE cho phép cộng tác trong thời gian thực giữa các group nhà phát triển để làm việc trong một môi trường phát triển thống nhất, giảm thiểu sự không tương thích và nâng cao năng suất. Có thể truy cập thông qua trình duyệt web, IDE cloud có sẵn từ mọi loại thiết bị hiện đại.
2020-06-11

Cách cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt Docker Compose trên server Ubuntu 20.04.
2020-06-11

Cách cài đặt và sử dụng TimescaleDB trên Ubuntu 20.04
Nhiều ứng dụng, chẳng hạn như hệ thống giám sát và hệ thống thu thập dữ liệu, tích lũy dữ liệu để phân tích thêm. Những phân tích này thường xem xét cách một phần dữ liệu hoặc một hệ thống thay đổi theo thời gian. Trong những trường hợp này, dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một chuỗi thời gian, với mỗi điểm dữ liệu đi kèm với một dấu thời gian. Một ví dụ sẽ như thế này:
2020-06-09

Cách thiết lập Nginx với Hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 18.04
Nginx là một web server open-souce nhanh và tin cậy . Nó trở nên phổ biến do dung lượng bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ nhiều loại giao thức.
2020-06-09

Cách cài đặt và thiết lập Laravel với Docker Compose trên Ubuntu 20.04
Để chứa một ứng dụng đề cập đến quá trình điều chỉnh một ứng dụng và các thành phần của nó để có thể chạy nó trong môi trường nhẹ được gọi là vùng chứa . Những môi trường như vậy được tách biệt và sử dụng một lần, và có thể được tận dụng để phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng vào production .
2020-06-09

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04
Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quá trình quản lý các tiến trình ứng dụng trong vùng chứa . Vùng chứa cho phép bạn chạy các ứng dụng của bạn trong các quy trình cách ly tài nguyên. Chúng tương tự như máy ảo, nhưng các container di động hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ điều hành server .
2020-06-09

Cách thiết lập trang web phát triển Jekyll trên Ubuntu 20.04
Nếu bạn đang muốn xây dựng một trang web hoặc blog tĩnh một cách nhanh chóng, Jekyll có thể là một giải pháp tuyệt vời. Trình tạo trang web tĩnh open-souce được viết bằng Ruby, Jekyll cho phép thực hiện nhanh các lệnh giúp quản lý trang web từ ban đầu đến triển khai production , tất cả đều từ dòng lệnh của bạn. Jekyll có nhận thức về blog, ưu tiên các danh mục, bài đăng và bố cục với một loạt các trình nhập có sẵn để nhập nội dung blog trước đó. Nếu bạn cần làm việc offline thường xuyên, thích sử dụng editor nhẹ cho biểu mẫu web để bảo trì nội dung hoặc muốn sử dụng kiểm soát version để theo dõi các thay đổi đối với trang web của bạn , Jekyll có thể cung cấp cho bạn những gì bạn cần để hoàn thành mục tiêu của bạn .
2020-06-05

Cách thiết lập trang web phát triển Jekyll trên Ubuntu 18.04
Nếu bạn đang muốn xây dựng một trang web hoặc blog tĩnh một cách nhanh chóng, Jekyll có thể là một giải pháp tuyệt vời. Trình tạo trang web tĩnh open-souce được viết bằng Ruby, Jekyll cho phép thực hiện nhanh các lệnh giúp quản lý trang web từ ban đầu đến triển khai production , tất cả đều từ dòng lệnh của bạn. Jekyll có nhận thức về blog, ưu tiên các danh mục, bài đăng và bố cục với một loạt các trình nhập có sẵn để nhập nội dung blog trước đó. Nếu bạn cần làm việc offline thường xuyên, thích sử dụng editor nhẹ cho biểu mẫu web để bảo trì nội dung hoặc muốn sử dụng kiểm soát version để theo dõi các thay đổi đối với trang web của bạn , Jekyll có thể cung cấp cho bạn những gì bạn cần để hoàn thành mục tiêu của bạn .
2020-06-05

Cách cài đặt Git từ nguồn trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Hệ thống kiểm soát version giúp bạn cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những hệ thống điều khiển version phổ biến nhất hiện nay.
2020-06-05

Cách cài đặt và sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04
Docker đơn giản hóa quá trình quản lý các quy trình ứng dụng trong containers . Trong khi các containers tương tự như máy ảo theo một số cách nhất định, chúng nhẹ hơn và thân thiện với tài nguyên hơn. Điều này cho phép các nhà phát triển chia nhỏ môi trường ứng dụng thành nhiều dịch vụ riêng biệt.
2020-06-05

Sử dụng Grep & Biểu thức chính quy để tìm kiếm các mẫu văn bản trong Linux
Lệnh grep là một trong những lệnh hữu ích nhất trong môi trường terminal Linux. Tên grep là viết tắt của “ global in biểu thức chính quy”. Điều này nghĩa là bạn có thể sử dụng grep để xem liệu đầu vào mà nó nhận được có trùng với một mẫu được chỉ định hay không. Chương trình có vẻ tầm thường này cực kỳ mạnh mẽ; khả năng sắp xếp đầu vào dựa trên các luật phức tạp khiến nó trở thành một liên kết phổ biến trong nhiều chuỗi lệnh.
2020-06-05

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 8
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-06-04

Cách cài đặt Git trên Ubuntu 20.04
Các hệ thống kiểm soát version như Git rất cần thiết cho các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại. Việc tạo version cho phép bạn theo dõi phần mềm của bạn ở cấp nguồn. Bạn có thể theo dõi các thay đổi, hoàn nguyên về các giai đoạn trước đó và phân nhánh để tạo các version thay thế của file và folder .
2020-05-29

Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18.04
Jitsi Meet là một ứng dụng hội nghị truyền hình open-souce dựa trên WebRTC . Server Jitsi Meet cung cấp các phòng hội nghị video nhiều người mà bạn có thể truy cập bằng trình duyệt của bạn và cung cấp chức năng tương đương với cuộc gọi hội nghị Zoom hoặc Skype. Lợi ích của hội nghị Jitsi là tất cả dữ liệu chỉ đi qua server của bạn và mã hóa TLS end-to-end đảm bảo không ai có thể rình mò cuộc gọi. Với Jitsi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn như vậy.
2020-05-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 Show 76 - 100 of 1324