Cách cài đặt web server Apache trên CentOS 7
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2019-05-29

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên CentOS 7
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp certificate miễn phí cho mã hóa Bảo mật tầng truyền tải (TLS) , do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình tạo, xác nhận, ký, cài đặt và gia hạn certificate bằng cách cung cấp một ứng dụng client tự động hóa hầu hết các bước— Certbot .
2019-05-23

Cách cài đặt Apache Kafka trên Ubuntu 18.04
Apache Kafka là một nhà message broker phân tán phổ biến được thiết kế để xử lý hiệu quả dung lượng lớn dữ liệu thời gian thực. Một cụm Kafka không chỉ có khả năng mở rộng cao và khả năng chịu lỗi mà nó còn có thông lượng cao hơn nhiều so với các nhà message broker khác như ActiveMQRabbitMQ . Mặc dù nó thường được sử dụng như một hệ thống nhắn tin đăng ký / xuất bản , nhiều tổ chức cũng sử dụng nó để tổng hợp log vì nó cung cấp khả năng lưu trữ liên tục cho các tin nhắn đã xuất bản.
2019-05-10

Cách cài đặt Apache Kafka trên Debian 9
Apache Kafka là một nhà message broker phân tán phổ biến được thiết kế để xử lý hiệu quả dung lượng lớn dữ liệu thời gian thực. Một cụm Kafka không chỉ có khả năng mở rộng cao và khả năng chịu lỗi mà nó còn có thông lượng cao hơn nhiều so với các nhà message broker khác như ActiveMQRabbitMQ . Mặc dù nó thường được sử dụng như một hệ thống nhắn tin đăng ký / xuất bản , nhiều tổ chức cũng sử dụng nó để tổng hợp log vì nó cung cấp khả năng lưu trữ liên tục cho các tin nhắn đã xuất bản.
2019-05-10

Cách triển khai ứng dụng web Go với Docker và Nginx trên Ubuntu 18.04
Docker là phần mềm chứa phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. Nó cho phép các nhà phát triển dễ dàng đóng gói các ứng dụng cùng với môi trường của họ, cho phép chu kỳ lặp lại nhanh hơn và hiệu quả tài nguyên tốt hơn, đồng thời cung cấp cùng một môi trường mong muốn trên mỗi lần chạy. Docker Compose là một công cụ điều phối containers hỗ trợ các yêu cầu ứng dụng hiện đại. Nó cho phép bạn chạy nhiều containers được kết nối với nhau cùng một lúc. Thay vì chạy các containers theo cách thủ công, các công cụ điều phối cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kiểm soát, mở rộng và mở rộng containers đồng thời.
2019-04-23

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên server Ubuntu 18.04
Trong khi nhiều user cần chức năng của hệ thống database như MySQL, việc tương tác với hệ thống chỉ từ client dòng lệnh MySQL yêu cầu sự quen thuộc với ngôn ngữ SQL, vì vậy nó có thể không phải là giao diện ưa thích đối với một số người.
2019-04-18

Cách backup, nhập và di chuyển dữ liệu Apache Kafka của bạn trên Debian 9
Backup dữ liệu Apache Kafka của bạn là một thực tiễn quan trọng sẽ giúp bạn khôi phục sau khi mất dữ liệu ngoài ý muốn hoặc dữ liệu xấu được thêm vào cụm do lỗi user . Kết xuất dữ liệu của dữ liệu cụm và chủ đề là một cách hiệu quả để thực hiện backup và phục hồi.
2019-03-28

Cách cài đặt Apache Kafka trên CentOS 7
Apache Kafka là một nhà message broker phân tán phổ biến được thiết kế để xử lý hiệu quả dung lượng lớn dữ liệu thời gian thực. Một cụm Kafka không chỉ có khả năng mở rộng cao và khả năng chịu lỗi mà nó còn có thông lượng cao hơn nhiều so với các nhà message broker khác như ActiveMQRabbitMQ . Mặc dù nó thường được sử dụng như một hệ thống nhắn tin đăng ký / xuất bản , nhiều tổ chức cũng sử dụng nó để tổng hợp log vì nó cung cấp khả năng lưu trữ liên tục cho các tin nhắn đã xuất bản.
2019-03-27

Cách backup, nhập và di chuyển dữ liệu Apache Kafka của bạn trên CentOS 7
Backup dữ liệu Apache Kafka của bạn là một thực tiễn quan trọng sẽ giúp bạn khôi phục sau khi mất dữ liệu ngoài ý muốn hoặc dữ liệu xấu được thêm vào cụm do lỗi user . Kết xuất dữ liệu của dữ liệu cụm và chủ đề là một cách hiệu quả để thực hiện backup và phục hồi.
2019-03-25

Cách bảo mật một ứng dụng Node.js được chứa đựng bằng Nginx, Let's Encrypt và Docker Compose
Có nhiều cách để nâng cao tính linh hoạt và bảo mật cho ứng dụng Node.js của bạn. Sử dụng reverse-proxy như Nginx cung cấp cho bạn khả năng tải các yêu cầu cân bằng, lưu nội dung tĩnh vào bộ nhớ cache và triển khai Bảo mật lớp truyền tải (TLS). Việc bật HTTPS được mã hóa trên server của bạn đảm bảo liên lạc đến và đi từ ứng dụng của bạn vẫn an toàn.
2019-01-04

Cách cài đặt và cấu hình Apache ZooKeeper Cluster trên Ubuntu 18.04
Apache ZooKeeper là phần mềm open-souce cho phép điều phối phân tán linh hoạt và có độ tin cậy cao. Nó thường được sử dụng trong các hệ thống phân tán để quản lý thông tin cấu hình, dịch vụ đặt tên, đồng bộ hóa phân tán, túc số và trạng thái. Ngoài ra, các hệ thống phân tán dựa vào ZooKeeper để thực hiện đồng thuận, bầu cử lãnh đạo và quản lý group .
2019-01-03

Cách backup, nhập và di chuyển dữ liệu Apache Kafka của bạn trên Ubuntu 18.04
Backup dữ liệu Apache Kafka của bạn là một thực tiễn quan trọng sẽ giúp bạn khôi phục sau khi mất dữ liệu ngoài ý muốn hoặc dữ liệu xấu được thêm vào cụm do lỗi user . Kết xuất dữ liệu của dữ liệu cụm và chủ đề là một cách hiệu quả để thực hiện backup và phục hồi.
2018-12-20

Cách cài đặt Nginx trên FreeBSD 11.2
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới, được biết đến với việc sử dụng thường xuyên như một bộ cân bằng tải và Reverse Proxy . Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache và nhiều trang web lớn nhất và được buôn bán cao nhất trên internet phụ thuộc vào Nginx để phân phát nội dung của họ.
2018-11-15

Cách bảo mật Nginx bằng NAXSI trên Ubuntu 16.04
Nginx là một server HTTP open-souce phổ biến và Reverse Proxy được biết đến với tính ổn định, cấu hình đơn giản và yêu cầu tài nguyên tiết kiệm. Bạn có thể tăng cường bảo mật cho server Nginx của bạn bằng cách sử dụng một module như NAXSI. NAXSI ( Nginx Anti XSS & SQL Injection ) là một module Nginx bên thứ ba, miễn phí cung cấp các tính năng firewall ứng dụng web. NAXSI phân tích, lọc và bảo mật lưu lượng truy cập đến ứng dụng web của bạn và hoạt động giống như firewall DROP theo mặc định, nghĩa là nó chặn tất cả lưu lượng truy cập trừ khi được hướng dẫn cụ thể cho phép truy cập.
2018-11-09

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Debian 8
Phần mềm “LAMP”, bao gồm hệ điều hành L inux, web server A pache, database M ySQL và ngôn ngữ kịch bản P HP, là nền tảng tuyệt vời để phát triển web hoặc ứng dụng. Được cài đặt cùng nhau, ngăn xếp phần mềm này cho phép server của bạn lưu trữ các trang web và ứng dụng web động.
2018-10-18

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Debian 9
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Đây là từ viết tắt mô tả hệ điều hành Linux, với web server Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database MySQL và xử lý bởi PHP.
2018-09-13

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Apache trong Debian 9
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2018-09-07

Cách tạo chứng chỉ SSL tự ký cho Nginx trên Debian 9
TLS , hay transport layer security và SSL tiền nhiệm của nó, viết tắt của lớp cổng bảo mật, là các giao thức web được sử dụng để bọc lưu lượng truy cập bình thường trong một lớp bao bọc được mã hóa, được bảo vệ.
2018-09-07

Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Debian 9
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL theo cách gọn gàng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại URL dựa trên các điều kiện.
2018-09-07

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Debian 9
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2018-09-06

Cách cài đặt web server Apache trên Debian 9
Server Apache HTTP là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm các module có thể tải động, hỗ trợ phương tiện truyền thông mạnh mẽ và tích hợp rộng rãi với các phần mềm phổ biến khác.
2018-09-05

Cách bảo mật Apache bằng Let's Encrypt trên Debian 9
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2018-09-05

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Debian 9
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2018-09-05

Cách cài đặt Apache Tomcat 9 trên Debian 9
Apache Tomcat là một web server và containers servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai open-souce của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages, do Apache Software Foundation phát hành. Hướng dẫn này bao gồm cài đặt cơ bản và một số cấu hình của bản phát hành mới nhất của Tomcat 9 trên server Debian 9 của bạn.
2018-09-05

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên Debian 9
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ariaDB và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2018-09-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 Show 76 - 100 of 361